Du är här:Start > Dop och medlemsskap

4 feb tisdag

Dop och medlemsskap

På lördag ska jag tillsammans med någon mer från församlingsledningen åka till Filadelfia Stockholm. Då blir det en samtalsdag om dopet och dopets koppling till medlemskapet. Personligen har jag grubblat ganska mycket över dessa ämnen. När det gäller dopet så känner jag mig ganska trygg med att förkunna troendedopet. När det gäller medlemskapet så tycker jag att man har blandat ihop föreningsmedlemskapet och församlingsmedlemskapet. Jag ser det som två olika saker. Låt mig ta en liten bild för att beskriva skillnaden. Vi har i uppdrag att bygga församlingen "Guds hus" på denna jorden. Precis som ett vanligt hus behöver en "lagfart" för att få giltighet så behöver församlingen också en juridisk status för att bli giltig i den svenska kontexten. Lagfarten är inte huset, den ger bara giltiheten för huset. Ytterst så tror jag att det är Gud själv som sätter in lemmarna i Kristi kropp församlingen. Vem som kan vara med i föreningen är vår uppgift att grubbla över. Det ska bli ett intressant möte i Stockholm på lördag.