16 feb måndag

Skönt att vara hemma igen

Efter två veckor utomlands så är det skönt att komma hem igen. Det blev många träffar och möten under dessa veckor i El Salvador. Under flera år har församlingen varit aktiv i olika projekt i Centralamerika, bl.a Honduras och El Salvador. Dessa länder har en stor fattigdom och dessutom är kriminaliteten väldigt hög. I dessa miljöer arbetar våra partnerförsamlingar och gör ett strålande arbete. I Honduras har vi under flera år kunnat hjälpa ensamma mammor till en egen försörjning, dessutom många olika undervisningsprogram. I El Salvador har fokus legat på olika aktiviteter bland barn. I år räknar vi med att åter igen starta upp det mobila medicinprojekt på landsbygden som legat nere ett par år. Utöver dessa planeringsmöten blev det förstås många tillfällen att predika i olika möten också. På vägen hem blev det tillfälle att stanna ett par dagar på pastorskonferensen i Phoenix. Den var riktigt bra.