10 feb onsdag

Bibelstudium om Jesus och dopsamtal

Har nyss kommit hem efter ett givande bibelstudium om Jesus . Bibelstudiet hölls av en av medarbetarna i församlingen. Kvällen avslutades med ett dopsamtal med två nyomvända män med muslimsk bakgrund. Tänk vad Gud gör mirakel mitt framför näsan på oss. Det innebär att snart är det dop igen.