16 mar fredag

Vintern besegras av våren

Kung David skriver i den 147 psalmen ”Han sänder sitt ord
och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar”. Vi är
just nu inne i en tid då det sker förändringar i naturen. Vintern håller på att
släppa sitt grepp och vi skymtar lite av våren. Om vi bara håller ut så kommer
det med all sannolikhet en vår och en sommar även i år. Jag vill även göra
parallellen till det andliga skeendet, vi kan idag skönja att det är vårtid på
gång. Flera sökare har den senaste tiden uttryckt sin längtan efter något mera
i sina liv. Vi ser fler och fler nya människor i våra gudstjänster. Vi citerade
från psalmen att: ”Han sänder sitt ord och det frusna smälter”. Jag tror inte
att vi till fullo förstått vilken kraft det är i Guds Ord. Bibeln säger att
”Han sände sitt Ord och botade dem”, Jesus säger ”Ni är redan nu rena i kraft
av det Ord jag har talat till er” och i bibelns första kapitel kan vi läsa om
hur Gud uttalade sitt Ord och världarna skapades. Andliga skeenden kommer inte
av tekniska lösningar utan av att Guds Ord får landa i människor hjärtan som
säd i en nyplöjd åker. Därför är det så viktigt att vi alltid vakar över att
bibeln få stå i centrum i församlingens verksamhet. Bibelskolan ”Grow” är igång
och människor som söker efter kraften att växa i sina anliga liv kommer. Detta
åt har vi lokaliserat de fyra undervisningsstegen till Mötesplatsen Oxelösund
och i April kommer steg nummer två ”Väx i Kristus” att vara ämnet. Välkommen
också du att låta Guds Ord få forma din andliga tillväxt.