Ledarutveckling och alfabetisering i Honduras


Sedan 207 har vi varit aktiva med projekt i Honduras. Arbetet handlar om kompetens- och ledarutveckling och även alfabetisering.
Aktiviteterna innefattar bland annat ett antal olika seminarier för den nationella kommittén samt ledarskapet på nationell, regional samt lokal nivå.
Ämnen som kommer att beröras är bl.a. kyrkans ansvar, ledarskap, demokrati, mänskliga rättigheter, projektorganisation, administration, bokföring och ekonomi.

Inom ramen för insatsen ska även ett antal praktikanter ges träning i att starta upp och bedriva alfabetiseringskurser.


Målet för projektet är fattigdomsbekämpning genom att höja kompetens och kapacitet hos den lokala samarbetsparten, ge dem bättre förutsättningar att bli mer aktiva, effektiva och strategiska aktörer inom samhällsutveckling.Insatsen avser att höja målgruppens kunskaper om hiv/aids, våld, droger samt vikten av utbildning för alla och att stärka kvinnornas roll i familj, kyrka och samhälle genom alfabetiseringskurser.