Du är här:Start > Blogg

10 maj måndag

En resa mellan tvivel och tro

För flera år sedan deltog jag i en kör där vi framförde Ulf Normarks verk "Resa mellan tvivel och tro". Jag söker på nätet och hittar beskrivningen om att vi i detta verk får "möta och bekräftas i hur olika tron kan kännas och komma till oss. Musiken och texterna speglar oro, besvikelse och eftertanke, liksom tröst, förväntan och glädje."

Det här tycker jag är så centralt för oss som kristna syskon. Att kyrkan är du och jag, mötet mellan människor där tron får stötas och blötas. Där den enes frågor får mötas av någon annans erfarenhet likväl som en annans frågor möts av motfrågor eller ett: "jaha, du tänker så".

Att vara människa är att leva ett liv som inte bara innehåller LIV eller DÖD utan många gråskalor däremellan. Ibland känns livet blomstrande, andra dagar som en öken. Och vissa dagar känns livet kanske mest som vardag. Så där vanligt och inte alls så spektakulärt. Vissa får, av outgrundlig anledning, smaka på livets baksida mer än andra. Ingen vet vad som händer imorn och vi kan inte planera ut varenda dag av vårt liv. Det vi kan anta är att livet kommer ge oss både solsken och mörka nätter. För så ser vi både genom historien och i Bibeln och i våra egna liv att det inte bara är ljusa rosa moln att leva som människa. (Men TÄNK att vi har en Gud som går med oss dessa dagar OCKSÅ!)

Livet böljar fram och åter. Vi hamnar förr eller senare på tvivlets väg och efter en tid, utan att man tänkt på det, vandrar man på trons väg utan att man förstod hur det gick till.

När vi samtalar med dem som är barn i tron (eller våra egna barn som vi hoppas och ber ska få en egen tro på Gud) tror jag det är viktigt att ge plats för tvivlet och inte bara för tron. Att inte rygga för svåra frågor som inte har svar utan istället ta emot dem, lyssna och fundera tillsammans. Det ger tröst och förväntan på den tro som kanske finns just runt hörnet om tvivlet. När ödmjukheten över det svåra i att vara människa får samsas med nåden och kärleken från Gud får livet fler nyanser. Det breddar ens Gudsbild och gör Honom större. Ja, är det inte just så; ju svårare det är att förstå Gud desto större blir längtan att lära känna Honom och se mer av vem han är. Och just när man anat något nytt om Gud, desto mindre vet vi. Så stor är han.

I tvivlets dagar - håll fast vid trosbekännelsen på vem Gud är och be Fader vår så som han lärt oss att be. Det ger dig inga svar, men fäster blicken på Honom.
I trons dagar - håll fast vid trosbekännelsen på vem Gud är och be Fader vår så som han lärt oss att be. Det får dig att inte glömma vem han är och att fortsatt ge honom äran, även när man själv tycker att man "ser klart".

Att tvivla är inte att vara svag. Att tvivla är att längta och söka efter sanningen. Och vi kan hålla den i handen som tror.
Att tro är inte att vara starkare än den som tvivlar. Du har erfarit något du kanske förut inte visste om Gud. Och vi kan hålla den i handen som tvivlar.
Så vackert kan syskonskapet vara.

Livet är en resa mellan tvivel och tro, en personlig sådan. Vi vet inte varför vissa böner inte besvaras eller när och hur Herren kommer åter. Vi förstår inte allt om andevärlden. Men om vi vågar dela vår trosresa med varandra kan vi stötta och bekräfta varandra var vi än befinner oss. Och uppmuntra varandra att dra oss närmre Gud för att lära känner mer om vem han är.

Låt dina närmaste trosvänner få vara en del av din livsresa. Dela själv med dig av dina frågor och funderingar så att vi på ett sant och ärligt sätt lär oss möta varandra just där vi är.

28 apr onsdag

FÅNGVAKTARENS NYA KLÄDER

I Bibeln, i apostlagärningarna 16, står det om Paulus och Silas som är tillfånga tagna för att de har drivit ut en demon ur en slavkvinna med en spådomsande. Kvinnans arbetsgivare och ägare inser att deras inkomster från henne som spåkvinna var förlorade och man fängslar Paulus och Silas för deras illgärning ;-).

Vidare står det;
"De (Paulus och Silas) fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning, satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna, drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör dig inte något illa! Vi är alla här." Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas." (Apostlagärningarna 16:23-29)

Mina tankar fastnade vid Fångvaktaren. Vi har många fångvaktare i våra liv som vill begränsa vår frihet. Fångvaktaren i detta sammanhang symboliserar ett motstånd, ett problem eller en svårighet. Fångvaktaren satte dem i det innersta mörkaste rummet och begränsade deras frihet ytterligare genom att spänna fast dem i en stock. Det är kort sagt ett stort motstånd ett svårt problem som Paulus och Silas är i. Men varje motstånd, problem eller svårighet måste böja sig under Namnet Jesus och böja sig när vi tillber Jesus precis som Paulus och Silas gjorde vid midnatt i sin cell. Det kom en kraftig jordbävning som skakade i fängelsets grundvalar och allas bojor föll av och alla dörrar öppnades. Något radikalt hände. Fångvaktaren blev förvandlad. Motståndet och svårigheten förvandlas.
Paulus och Silas frihet kom just genom motståndet och svårigheten. Det står om fångvaktaren att;

"Sedan förde han ut dem"(v.30)
Friheten Kommer alltså genom en förvandlad fångvaktare. Ett problem är inte bara ett problem det kan också var en lösning förklädd i en fångvaktare.

Vidare står det;
"Han frågade: "Ni herrar,"vad skall jag göra för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." (v.30-31)
Tron på Jesus förändrar varje fångvaktare, varje motstånd och problem, i ditt liv.

"Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast."(v.32-33)
Fångvaktaren blir istället deras tjänare och betjänade dem genom att tvätta deras sår. Du kanske har sår i ditt liv? Vi tänker ofta att Gud tvättar mina sår. Men faktum är att fångvaktaren tvättar dina sår. Det finns balsam i den svårighet du går igenom. Vågar du tro att dina problem kan bli din tjänare? Ditt problem kan tvätta dina sår och tjäna dig och få dig att segra. Motstånd har den förmågan att den har potential att betjäna dig om vi har blicken fäst på Jesus genom allt.

"Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud."(v.34)
Fångvaktaren, motståndet och problemet lyfter dem ut ur fängelset UPP till ett dukat bord. Gud låter fångvaktaren få servera och föra dig till ett dukat bord. det finns en belöning och välsignelse som han vill föra dig till. Vill du tillåta Gud att genom fångvaktaren välsigna dig?

"När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: "Frige de där männen!" Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sade: "Domarna har sänt bud att ni skall friges. Så kom nu ut och gå i frid!""(v.35-36)
Det goda rapporterna kommer till dig genom fångvaktaren. Problemet kan tala dig och ge dig Frid. Vill Du låta Gud få tala till dig genom dina problem?

Jag har en tro att Gud kan tala till mig på många olika sätt. Genom sitt ord och genom Guds Ande såklart först och främst. Men också Genom människor jag möter. Han kan tala till mig genom naturen och till och med genom händelser och till och med problem och fångvaktare i mitt liv.

Hoppas du får en annan bild av dina fångvaktare idag. Var inte rädd min vän. Fångvaktaren är i ditt liv för att betjäna dig. Fångvaktaren är en förklädd välsignelse. Fångvaktaren får genom Guds Förvandlande nåd nya kläder.

Gud välsigna Dig

Michael Roos

19 apr måndag

Ett litet rött paket med vita snören…

I förra inlägget hänvisade jag till sången "Det lilla ljus jag har". Kanske blir det återkommande att jag refererar till sånger? Nädå. Refrängen ovan är måhända en bekant låt, åtminstone för alla som föddes "förr i tiden" som man sa som barn :)

Idag tänkte jag prata lite om sanningen. Det kan låta djärvt, för vem av oss människor kan verkligen veta sanningen? Vi som bor på en liten jord i ett oändligt universum skapad av en allsmäktig, allvetande, allestädes närvarande Gud. Vet vi verkligen sanningen?

Kan jag presentera tron och Gud som ett litet rött paket med vita snören? Är den så lättförståelig och välpaketerad? Vad tycker du? Ta dig en funderare innan du läser vidare.

*tankepaus*

Min tanke är att svaret är både ja och nej.

NEJ är lättast att börja med. För vi brottas givetvis med klassiska frågor om varför världen är ond om Gud är god, varför en del får bönesvar och andra inte, vilka som når himlen eller inte. Och hur gick det egentligen till när världen skapades? Hade Adam navel? :) För att citera Tage Danielsson: "Sådana frågor får vi aldrig veta svaret på".
Detta gör tron tämligen komplicerad. Det gör Gud mer mystisk än lättförklarlig. Vi kan inte naivt förklara svåra frågor om livet med ett enkelt "så här är det". För i ditt och mitt liv sker allt möjligt som inte går att förklara.

Det är viktigt att vi lever i den ödmjukheten inför livet självt, men också inför varandra, när vi vägleder varandra i tron. Det är mycket vi inte vet sanningen om, och det är så vi måste presentera det. Gärna med motfrågor till den som undrar "vad tänker du?". Gärna med uppmuntran om att själv söka Gud efter svaret. ("Vad ser du när du läser? Vad har du själv erfarit hittills?"). Och nu kommer jag till ja-sidan om huruvida tron är lättförståelig och välpaketerad.

JA. På ett sätt. Om alla andras ord faller platt till marken om vad eller vem Gud är (eller inte är), så har vi ju Guds Ord att gå till. Och Jesu liv. Jesus säger att han är sanningen och att Guds ord är sanning (Joh 14:6 samt 17:17). Han säger också att han kom för att vittna om sanningen (Joh 18:37). Läser jag Guds Ord och ser på Jesu liv och handlande framträder detta:
-Gud älskar alla människor och vill allas frälsning (Joh 3:16, 1 Tim 2:4)
-Gud sände sin Son som ett offerlamm till att betala priset för alla människors synd. (Joh 3:16 forts)
-Genom Jesu död har människan fått evigt liv. (Joh 3:16 forts)
-Jesus dog inte bara utan uppstod igen från de döda - en evig seger vanns över mörkrets makt (läs alla evangelierna!).
-Jesus, medan han levde, visade nåd, barmhärtighet och kärlek för utsatta och svaga. Han tog sig tid/tog sig an kvinnor (och barn) som inte hade samma status som männen (Joh kap4+8, Luk kap10, Matt 26). Han gjorde gott och botade folk som var sjuka. Han lärde oss förbli i Gud mer än att förbli i mänskliga regler. Han uppmanar oss att älska, inte bara Gud, utan vår nästa (Matt 22:36-40).
Skulle jag försöka paketera det här i ett litet rött paket med vita snören skulle väl det röda vara kärleken (vi är älskade!) och det vita vara renheten från synd (vi är fria!). Och i paketet skulle det stå "ge detta vidare till någon annan". Det vill säga dela med dig av detta budskap (Matt 28:18-20). 1) Du är älskad. 2) Du är fri. 3) Ge det vidare.

Och när vi då återkommer till de klurigare frågorna som det inte FINNS några enkla svar på (för det finns ju som sagt ett NEJ på frågan om tron och Gud är enkel) så kan vi bara uppmuntra andra att söka Gud själv, lära känna Honom själv. Ju mer vi umgås med någon desto mer lär vi känna någon. Det tror jag om Gudsrelationen med.
Så led andra till att själva upptäcka vem Gud är i trons alla årstider. I torr öknen, i frodig dal, på bergets topp med utsikt eller i dunkla grottor. En tro som bara bygger på vad en annan säger till mig blir inte lika stadigt grundad som om jag sökt svaren eller erfarit honom själv. Och det jag själv erfarit, det kan ingen ta ifrån mig eller säga "så var det inte".

Vi får träna oss i att se det som en trygghet i att Gud i sin allsmäktighet, allvetande och allestädes närvarande står över alla livsfrågor om sanningen som vi människor på lilla planeten jorden bär på. I hans storhet bär han hela skapelsen. Bär även oss. Bär våra liv och vandrar med oss (även om det för några kan kännas som om han inte alls går med oss på stranden som det där extra paret fotspår, utan vi känner oss mest dumpade där och träffar eventuellt på honom längre fram på vägen). Men då tänker jag att vi inte får bygga våra liv enbart på känslans grund. För känslor kommer och går, men Guds ord består. Och om Guds ord nu består och är sanning, vad står det då där? Jo, för den som känner sig dumpad på stranden står det "Jag är med er alla dagar" och "Du omsluter mig på alla sidor" som jag skrev i mitt första blogginlägg. Så: Där och då på stranden kan det kännas hur som helst. Det kan, i ärlighetens namn, vara ett rent helvete för någon att känna sig så ensam, lämnad och inte se Gud någonstans. Men då får sanningen (Guds Ord) vara vår fyr i mörkret. Det jag ser på, när allt annat är svart. Mantra orden, meditera dem, säg dem högt, skriv ned dem. Dag efter dag. Min erfarenhet säger att det kommer en ny trons årstid. Till slut. Vad säger din? (Notis: Jag skrev först "Det KOMMER en ny årstidÄmen jag bet mig i tungan och formulerade om!:)

Det handlar alltså inte om våra välformulerade svar och om paketeringen av tron, tänker jag. För det är oftast svårt (och kanske dumt rentutav) att paketera tron i nåt som just jag håller för sant. Jag kan (och bör) dela mina tankar om vad jag själv har upplevt men någon annans tro måste få byggas på egna erfarenheter. Vår uppgift blir att visa att det handlar om att lära känna sanningen om Guds kärlek och friheten vi har i Jesus. Och att själva vandra den vägen.

Idag blev det ett långt inlägg! Hoppas att den gav dig tankar för dagen. Dela med er av era tankar om detta i era cellgrupper i veckan, ni som vill använda bloggen till detta.

/Andrea

10 apr lördag

Det lilla ljus jag har

Jag vill dela några tankar med dig om ljuset. Ljuset tränger undan mer eller mindre mörker i ett rum, beroende på vilken sorts ljuskälla du har. Som du vet syns den allra minsta ljusdiod i ett kolsvart rum. Ja, hur litet ljuset än är så tränger det undan mörkret precis där ljuset lyser. Det ger oss inblick i dess kraft, trots sin litenhet. Mörkret får inte plats där ett ljus lyser. Punkt.

I Johannesevangeliet 1:5 läser vi: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Mörker kan omge oss på många sätt. I vårt inre kan mörka tankar skugga tillvaron, i vår värld kan vi både se, höra och läsa om mörker som drabbar den enskilde. Ett mått av mörker möter vi av på vår livsvandring. Det ingår liksom i paketet att vara människa; att även möta mörkret. Men vi har fått ett ljus. Jesus.

En sång som många troende är bekant med är Det lilla ljus jag har. Den handlar om att vi ska lysa för världen och inte dölja ljuset. Det bygger på Jesu ord från Matt 5:14 där han säger att vi är världens ljus. Det får mig att fundera på vad det innebär att vara världens ljus. Jag tror att de allra flesta av oss snabbt svarar att vi ska visa godhet och kärlek mot andra människor. Vara hjälpsamma, omsorgsfulla och givmilda. Sant. MenÄtänker jag vidare. Jag har SÅ många fina vänner som ännu ej lever i en relation med Jesus och inte verkar så intresserade av det heller, men som lever utgivande liv, öppnar sina hem, delar sina hjärtan, är frikostiga, givmilda, visar värme och kärlek på ett alldeles fantastiskt sätt.

Jag tror att Gud kan verkar i alla på olika sätt. När vi gör en god handling, troende eller inte, så agerar vi i enlighet med Guds principer. När vi hjälper den svage äras Han. För vår ande vet att det är rätt och sant. Människors godhet finns för att Gud finns, även om inte alla bekänner sig till honom. Vem är det annars som hjälper oss att vara goda?

Ändå återkommer jag till Matt 5 och Jesu förklaring av oss som världens ljus. Som en stad på ett berg synlig för alla. Vi är kallade till det. Hur gör vi då för att verkligen ge ljus åt Jesus? Så att han syns? På vilket sätt är just du och jag kallade att vara ett världens ljus som inte drar uppmärksamheten till oss främst, utan till Jesus. Jag tror det finns en utmaning här. Världen har alltid varit i behov av kärlek, acceptans och respekt. Idag lyfts många röster i all sorts media om människors lika värde oavsett kön, religion, etnicitet, sexualitet osv. Så BRA att rösterna höjs och hörs. Men har en troende då en ytterligare uppgift? Hur förvaltar vi det som Jesus kallat oss till? Hur kan vårt eget lilla ljus få lysa så att människor inte bara tänker "å han är alltid så snäll" eller "de är så hjälpsamma" eller "tänk vad hon hjälper andra" utan också faktiskt ser Jesus, får smaka på himlen, längta efter mer och till syven och sist vilja vara en del av detta. Hur? Spännande tankar att reflektera kring!

Ta dig en funderare. Vad i ditt vardagliga liv gör du redan idag som lyser och gör att folk ser Jesus i dig och inte bara din goda handling? Vad vill du sluta göra så att Jesus får synas ännu tydligare? Vad vill du börja med att göra för att Jesus ska bli mer synlig? Det handlar inte om att komma med pekpinnar och säga att vi avsiktligt satt ljuset under skäppan.
Nej, jag vill bara uppmuntra oss alla att stretcha oss i både hur vi talar och hur vi agerar så att inte bara godhet, vänlighet och omsorg syns, utan även den Gud från vilken godheten kommer. Han vill ju att alla människor ska ta emot frälsningen!

Om människor i vår stad ska se att våra händer är Guds händer i mänsklig form... Att våra hjärtan slår i takt med Guds. Att våra ord är inspirerade av den Helige Ande. Att Jesus är den som förvandlar mörker till ljus. Vad gör vi då? Hur gör vi?
Vårt agerande och våra ord, vad vi väljer att göra och inte göra, bör ju rimligen skapa en gudslängtan i människor, och inte stanna vid "du är en god människa". Eller hur? :) Vi vill göra skillnad i vår värld, oavsett om det är på arbetsplatsen, på bussen eller i snacket med nån bekant!

Diskutera gärna i cellgrupperna eller med din familj eller dina vänner. Det lilla ljus du har - hur ska det lysa klart så alla ser?

Musiktips I linje med detta: For the One - live med Bethel Music & Jenn Johnson
En textrad: oh that when they look in my eyes they would see youÄ

/Andrea

29 mar måndag

Bloggen får liv!

Hej och välkommen igen, du som läser Filadelfiakyrkans blogginlägg! Detta är det andra i år, efter att Michael Roos delat med sig av inspiration för året 2021.

Det var på tiden, tänker någon.
Blogga igen, varför det? tänker en annan.
Fett sena på bollen, tänker kanske en tredje.

Hur det nu är så återupptar vi iallafall en bloggandet efter några års vila. Och de flesta inläggen kommer jag, Andrea Wallenberg, skriva. Jag blev medlem för över 20 år sen och gillade att skriva redan då. Detta inlägg kommer att handla om vad vi lyssnar på.

För visst är det så att det runtomkring både dig och mig skvalar budskap kors och tvärs.
"Så minskar du risken för Alzheimers"
"Tegnell befarar en tredje våg"
"Skottdrama i Malmö"
"Köp 3 betala för 2"
"Fixa kroppen inför beach 2021"
Vi ska hålla oss uppdaterade om världsläget, välja bland alla produkter som skriker "köp mig!", få koll på politikernas åsikter och samtidigt verka i en värld som kräver vår tillgänglighet. Helst dygnet runt.

Det är lätt att missa sanningens budskap när bruset runtomkring en blir alltför högt. Sanningen som säger vem du är i Kristus. Och den rösten kommer som bekant ofta som "en viskning" eller "en stilla vind". Att förnimma Guds röst i ett liv som pulserar på kräver ofta (men inte alltid) att jag verkligen lyssnar. Att jag tar tid att stilla mig. Jag måste stanna upp.

"Bli stilla, och besinna att jag är Gud" står det i Psaltaren 46:11

Ta några minuter och betänk dessa ord. Vad betyder det för mig att Herren är Gud? Vad betyder denna konungslighet? Vad betyder det att han är Allsmäktig? Vad finns i treenighetens hemlighet hos denne Gud; Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden? Vem är jag i förhållande till denne Gud? En son, en dotter, ett kungabarn. Skapad till hans avbild. Friköpt genom Jesu blod. En ny skapelse i Kristus. Övermåttan underbar.

Det blir svindlande tankebanor. Vilka tankar fick du? Att lära känna vem Gud är görs inte på en dag. Det är en livsresa och ju mer vi lär känna Honom, desto mer inser vi hur lite vi vet.

"Bli stilla, och besinna att jag är Gud".

Hur?

Bibeln blir en av de vägar där vi kan lära känna Gud, och således en viktig röst in i våra liv. En röst som kan leda oss genom det stundtals svåra i att vara människa. Bibeln får vi lyssna till när det skvalar runtomkring av andra röster som vill definiera mig eller min situation.

Om bruset runtomkring ger dig oro - läs i Bibeln om den frid som bara Gud kan ge.
Om du tyngs av livets krav - läs om bördorna han vill bära, och om den omsorg som Gud ger.
Om du är rådvill - sök vägledning i Bibeln.
När lögner om dig tränger in i ditt sinne - beskydda ditt inre genom att läsa i Bibeln om vem du är i Kristus.

Låt Bibeln, Guds Ord, vara en viktig röst som du varje dag väljer att lyssna till. Då har du Guds Ord och hans sanningar om dig som grund när du omges av bruset i vardagen. Jag tror att det kan bli lättare att navigera i livet då. När Bibeln blir som ett fyrtorn som visar vägen. Vi kommer att skriva mer om Bibeln i kommande inlägg.
Kul att du ville läsa vårt första inlägg. Tills vi hörs igen - Jesus är med dig

PS. Och som svar på frågan "Blogga igen, varför det?" så hoppas vi att bloggen kan få vara en sån där viktig röst i ditt liv. En röst som uppmuntrar dig till ett liv nära Gud. Har du själv idéer om vad du vill läsa i vår blogg? Maila vår info-adress. DS

/Andrea Wallenberg