Välkommen till Filadelfia Kyrkan Nyköping - Oxelösund.

Vi tror att 2023 kan bli det bästa året i ditt liv. Ett år då Gud får beröra dig och få göra något påtagligt i ditt liv. Kyrkan är platsen och livet som vi lever i gemenskap med Gud och varandra. Där finns kraft att möta livets alla utmaningar. Kom och känn dig välkommen in i en öppen gemenskap för alla med Jesus i centrum.