I HÖST SÅ KRAFTSAMLAR!


Efter att kyrkans gudstjänster nu, på grund av pandemin, under lång tid varit sporadiska eller via online så har man nästan vant sig vid ”det onormala” att inte kunna gå till kyrkan på söndagar utan bara ses mer sporadiskt och bara några åt gången. Men nu börjar vi skönja slutet på pandemin och restriktioner lättas och förändras och vi kan nu återgå till att ses igen i vår kyrka.

Efter lång tid då många medvetet har isolerat sig för att skydda sig så är det lätt att gudstjänstlivet blir lidande. Det har blivit en vana att inte gå till kyrkan för många och nu behöver den goda vanan att på söndagar gå till Herrens hus återerövras.

Hösten brukar i kyrkan vara en kickstart och nystart av våra verksamheter. Denna höst blir lite annorlunda. Som kyrka vill vi kraftsamla och förena Guds folk som varit delvis utspridda i sina egna hem nu en tid och välkomna alla hem till kyrkan igen. Vi tror att Gud har spännande tider för oss framöver. Därför vill vi satsa lite extra i kyrkan och har tagit ett trossteg att, för en tid, kalla Sven Almkvist att vara med i pastorsteamet i höst. Vi upplever Guds vägledning i detta. Sven Almkvist är en uppskattad predikant, författare, skribent och lärare samt leder med sin fru Anna-Karin en onlinebibelskola. När Sven nu kommer till Nyköping kommer han bland annat att starta en mitt i veckan samling på onsdagar som vi kallar ”After Work”. ”After Work” startar onsdag den 11 Augusti 19:00. Dessa samlingar är öppna för alla och fokus blir på undervisning, lovsång och förbön. Sven har själv uttryckt behovet för Gudsfolk att komma tillsammans och möta Gud men att dessa samlingar också är ett tillfälle för nya och sökare att kunna komma och få uppleva Gud. Sven Almkvist kommer också att predika ett antal söndagar och vara en resurs i ledarteamet.

Välkommen till en spännande höst.



Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpyyS73bMD3lYlvG09VDcaA

Facebook: https://www.facebook.com/FiladelfiaNykopingOxelosund/