• Online söndag

ETT NYTT NORMALT!!

Hur många trodde för några månader sedan att det nya normala skulle vara att inte kunna ha Gudstjänster? att behöva distansera sig från varandra? Just nu lever vi i speciella tider och många upplever i oro, rädsla, sjukdom, arbetsbrist och andra negativ effekter av Coronaviruset. Samtidigt finns andra positiva sidor som vi får ta till oss när förändringar sker. Gud är speciallist på att vända våra negativa omständigheter till en vinst för oss och för Guds rike. Gud har kontroll och det vi upplever nu kan få vara Guds väg till ett mirakel i våra liv och andras liv. Vi tror att ett nytt NORMALT skapas i tider av svårigheter. Det som vi tidigare sett som självklart kanske inte är självklart längre utan istället leder Gud oss framåt och in i det nya som han har för oss. Var inte rädd. Lita på Gud.

Just nu kan vi inte alla samtidigt på samma sätt mötas i offentliga Gudstjänster. Så vi möts istället i våra cellgrupper dessutom finns det möjlighet för att följa oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad.

På torsdagar har vi bön online 19:00 och på Söndagar 10:30 har vi LIVE SÖNDAG. Du är välkommen att följa oss Online.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpyyS73bMD3lYlvG09VDcaA

Facebook: https://www.facebook.com/FiladelfiaNykopingOxelosund/

Vi önskar dig en bra dag!