Välkommen

Filadelfia har en ambition att få vara en gemenskap där Du skall känna Dig välkommen. Vår önskan är att Du skall få lära känna Jesus Kristus. Vi vill vara en gemenskap med en miljö där Du kan utvecklas och växa som människa och som Jesu lärjunge. Filadelfia är en vad vi kallar "cellkyrka" vilket betyder att kyrkan består av ett stort antal cellgrupper som vanligtvis möts i hemmen i en nära miljö där Du i samtalet också kan ställa Dina frågor. Vi möts även till gudstjänster som vi brukar att kalla "celebration" i Filadelfiakyrkan på söndagarna. Du är alltid välkommen att vara en del av gemenskapen.