Studiehjälp till barn i Bolivia


Bolivia är ett land som församlingen är aktiv i genom medlemmarna Irene och Stefan Tranemyr. De har jobbat som missionärer där under många år men numera bor de i Nyköping och organiserar en del av arbetet härifrån.
Hjälp till fattiga familjer

Detta projekt startades 2004 för att hjälpa de fattigaste familjerna i staden Quillacollo (Cochabamba). Främst gäller det hjälp till barnen med skolmaterial, gymnastikkläder och skoluniform.
Tranemyr´s studiefond

Fonden hjälper ungdomar till studier efter gymnasiet. Alla ungdomar som bott på Barnbyn Vida Nueva, Quillacollo har möjlighet att söka bidrag ur fonden.