Du är här:Start > Mission


Här kan du se filmen "Mission över alla gränser"


Med hjärta för mission

Filadelfia är en församling med ett stort hjärta. Redan i våra grundvärderingar har vi beskrivit den människosyn som vi tror på, att alla människor har samma värde.


Det betyder att vi sträcker oss ut internationellt till olika folk, kulturer och språk för att visa kristi kärlek på olika sätt. Vår församling stöttar missionsarbete i Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika, Central- och Sydamerika.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." /Jesus

Matt 28:19-20

Jesus sa: " Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig". Matt 25:40