Byggprojekt i Tanzania

Lasse och Anita Gustavsson från Holmsjö brinner för att betjäna människor i Tanzania. Vi som församling har varit med och stöttat Lasse i tre olika byggnadsprojekt som han har arbetet med. Projekten har handlat om att bygga en kvarn, bygga en skola samt borra en brunn.

Lasse arbetar helt ideellt och står därför själv för sina resor och sitt uppehälle. I Sverige utgår han från sin hemförsamling i Holmsjö. Under sina perioder i Tanzania bor han på den gamla missionsstationen i Same som numera inte är bebodd. Där på plats arbetar han tillsammans med och igenom den lokala församlingen i Same.

Kvarnen som Lasse byggde servar nu byfolket med mald majs. Det finns en anställd som sköter kvarnen och som får 40 % av intäkterna. Överskottet går till de omkostnader som finns. Byfolket kan nu gå till kvarnen och betala för varje kilo majs som de vill ha malt.


En liten byskola var i mycket stort behov av renovering. Numera är den gamla slitna skolan ersatt med en nybyggd och dessutom större skola.


Brunnen är det senaste projektet som vi har varit med och finansierat. Borrningen av brunnen gjorde lokal arbetskraft. Numera förser den en skola samt byn Igoma med vatten. Vattnet från brunnen används även till bevattning av en odling som byfolket har för att kunna finansiera skolan.

Behoven är stora i Tanzania. Därför kommer Lasse att fortsättningsvis åka till Same för att på olika sätt betjäna befolkningen och vi som församling kommer att kunna finnas med på ett hörn genom finansiell stöttning.