Tillsammans med den hebreiska församlingen Beit Immanuel.


I Jaffa har vi arbetat under några år tillsammans med församlingen Beit Immanuel. Detta är en församling som till största delen består utav Messiastroende judar. Alla samlingar sker på hebreiska och tolkas till ryska. Här håller vi på med en lärjungaskola, ett träningsprogram för att träna oss att vara mer aktiva som Jesus lärjungar. Tillsammans med församlingens pastorer David Lazarus och Aleksey Raikhstadt leder vi denna lärjunga- och träningsskola.