Reachout vill nå ut


Reachout är arbetsnamnet på en del av kyrkans barn och ungdomsverksamhet. Detta namn hjälper oss att fokusera på det som är själva tanken med kristen verksamhet. Att nå längre och möta nya människor för att berätta om Jesus Kristus.