17 nov onsdag

Gud är framtiden!

Har du någon gång funderat hur din framtid ska bli för dig eller kanske för dina barn? Kanske känner du då oro och tänker "ska mina barn behöva växa upp i den här världen?". Vi matas ständigt av en mediabild om att många saker bli sämre, att omoral och våldet tilltar. Så kan det nog vara. Men frågan är egentligen inte vad andra säger om din eller vår gemensamma framtid. Frågan är hur du ser på framtiden? Ser du bara kaos eller ser du guds ordning och kontroll?

Kan du se längre än idag eller nästa dag och kan du se bortom de du har för dina ögon? Kommer ditt liv att bli bättre? Många lever i det korta perspektivet och det kan vara viktigt att leva i nuet men det viktiga är om man i nuet har ställ in kompassen i det långa perspektivet. Stormar och oroligheter kommer men har jag ställt in min kompas som leder mig framåt trots allt som sker?
Som kyrka har vi ställt in kompassen i det långa perspektivet men vi lever också i nuet. Det finns några grundstenar för oss som gör att vi långsiktigt kan nå rätt; Vårt fokus på Guds ordet, bönen och lovsången samt gemenskapen och att nå ut med evangelium om Jesus. Dessa är grundstenar i som definierar vilka vi som kyrka är. Allt detta vill vi vara och göra med Jesus i centrum och den Helige Ande som vår hjälpare.
Någon myntade uttrycket "lev i nuet men planera för framtiden". Jag tro på en underbar framtid och att det bästa ligger framför oss. Då tänker jag nu i den här tiden men också såklart med ett evighetsperspektiv. Evigheten är ju ytterst när vi går ur tiden här på jorden men evigheten börjar också redan här på jorden. Vi kan leva med en förväntan och ett evighet och gudsrikes perspektiv som innebär att jag tror på en verksam Gud här och nu genom sin Ande. Eftersom Gud genom sin Ande är verksam så tror jag att allt samverkar till det bästa för Guds rikes skull. Därför vet jag att det finns ett hopp för framtiden som det står i Jeremia 31:17. Det står också att "Ty med ett offer har han för alla framtid fullkomnat dem som blir helgade" i Hebreerbrevet 10:14. - Jesus har för all framtid öppnat vägen för dig att leva ett välsignat liv. För Gud är nuets Gud och historiens Gud men också Framtidens Gud. / Michael Roos