Kick Off Fysiska Gudstjänster i Filadelfia

Nu efter ett halvår känns tiden mogen att försöka med fysiska gudstjänster i vår kyrka. Många har efterfrågat detta. Vi har samtalat i församlingsledningen och med cellgruppsledarna om hur vi ska ordna det. Vi gör ett försök nu på söndag den 23 aug. kl.10.30 och kl.16.00. Cellgrupperna är fördelade med hälften på varje gudstjänst. Vi kommer att vara noga med de regler som gäller. Max 50 st. och tydlig soc. distans. Mötesvärdarna kommer att hjälpa till så allt skall fungera med respekt. Man anmäler sig till sin cellgruppsledare om man tänker komma. Om du inte tillhör någon cellgrupp så kan man anmäla vilken gudstjänst som gäller på info@filadelfianykoping.se . Efter denna söndag så kommer vi att utvärdera resultatet och återkomma senare när nästa möte blir. Naturligtvis fortsätter vi med möten Online också.

Publicerat den 18 augusti