Rapport från församlingens årsstämma

I lördags den 25 april möttes vi till årsstämma. Det kändes lite speciellt redan i entrén med att sprita händerna och uppmanas till socialdistans. Allt detta fungerade bra och ett antal hade kommit. Eva Enetjärn valdes att leda förhandlingarna. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Charlotte Kovacs.Där kan vi notera att vi bl.a har installerat ny ventilation i kyrkan.Robin Lundgren föredrog förvaltningsberättelsen som var inspelad och visades på skärmen. Balansräkningen fastställdes och styrelsen fick ansvarsfrihet för 2019. Insamlade medel var nästan 1,5 milj. konor. Med tanke på att vi satsat ganska mycket på fastigheten så har vi använt en del av församlingens kapital och vi har därmed ett underskott på 181.000 kronor i årets balans. Styrelsen valdes med omval på alla namn. Under året är det 4 st.som fått hembud. Vi har även detta år reviderat en del i matrikeln för att vara så verklig som möjligt.Styrelsen meddelade även en övrig fråga till församlingen om stadgeändring på en punkt.Det handlar om att ändra minsta antalet styrelseledamöter från 8 plus föreståndaren till 6 plus föreståndaren. Styrelsen är beslutsmässig när minst 5 stycken är samlade. För övrigt gäller samma som förut. Detta förslag godkändes och skall enligt stadgarna även godkännas en andra gång minst2 månader senare.Vi gick även igenom Öppen Hands årsredovisning och verksamhetsberättelse. Här kan vi notera att ÖH:s omsättning varit nästan 6milj. kronor och överskottet till olika hjälpinsatser varit ca. 3,3 milj.kronor.Ordförande tackade och strök under en längtan att vi snart skall få mötas och fira gudstjänst tillsammans i vår kyrka igen. 

Publicerat den 28 april