24 mar onsdag

FOKUS 2021 "Jesus är större än allt"

"Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter Ä allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors Ä frid genom honom både på jorden och i himlen."(kolosserbrevet 1:13-20 )

Bibelordet talar om att "Jesus är större än allt".
Låt oss som församling lägga ett fokus 2021 på att göra Jesus större, mer efterföljd och upphöjd av människor. Tänk om vi oavsett vad vi talar om 2021 kunde genomsyra våra samtal med orden; "Jesus är större" änÄ(vårt samtalsfokus och våra behov). Tänk om vi skulle tala och leva löftet att "Jesus är större än allt" när svårigheter kommer.
Olika saker, situationer och omständigheter i våra liv kan ofta växa sig stora och förstoras. Det kan vara ok av bekymmer, fruktan och otro som ibland tar över i våra liv.
Låt istället 2021 bli året då vi lägger av oss dessa ok och att Jesus istället ska få ännu större plats i våra liv. Låt detta året få bli året då Jesus får växa sig större i våra liv. Året då alla saker, situationer och omständigheter, alla bekymmer, fruktan och otro får läggas under Jesu mäktiga namn.
Genom att tillsammans proklamera att "Jesus är större" tror vi att under och mirakler kan ske och människor kommer att komma till tro. De som är gamla i tron såväl som de som är nya i tron, alla människor och alla generationer, kan gemensamt proklamera att "Jesus är större än allt". Då kommer fler uppleva Jesu kärlek och komma till tro. Då kommer fler att få uppleva ett genombrott i sitt liv.
När vårt fokus är att "Jesus är större än allt" och det får genomsyra vår kyrka, gudstjänster, vårt engagemang, våra verksamheter och cellgrupper så kommer Guds Ande att kunna göra mer i våra liv. En Jesuscentrering skapar nämligen förutsättning för den helige Andes närvaro och därigenom möjligheten för Anden att verka i oss på det sätt som han vill. Låt oss be att Jesus blir större än allt annat i våra liv.

/MICHAEL ROOS