28 apr onsdag

FÅNGVAKTARENS NYA KLÄDER

I Bibeln, i apostlagärningarna 16, står det om Paulus och Silas som är tillfånga tagna för att de har drivit ut en demon ur en slavkvinna med en spådomsande. Kvinnans arbetsgivare och ägare inser att deras inkomster från henne som spåkvinna var förlorade och man fängslar Paulus och Silas för deras illgärning ;-).

Vidare står det;
"De (Paulus och Silas) fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning, satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna, drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör dig inte något illa! Vi är alla här." Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas." (Apostlagärningarna 16:23-29)

Mina tankar fastnade vid Fångvaktaren. Vi har många fångvaktare i våra liv som vill begränsa vår frihet. Fångvaktaren i detta sammanhang symboliserar ett motstånd, ett problem eller en svårighet. Fångvaktaren satte dem i det innersta mörkaste rummet och begränsade deras frihet ytterligare genom att spänna fast dem i en stock. Det är kort sagt ett stort motstånd ett svårt problem som Paulus och Silas är i. Men varje motstånd, problem eller svårighet måste böja sig under Namnet Jesus och böja sig när vi tillber Jesus precis som Paulus och Silas gjorde vid midnatt i sin cell. Det kom en kraftig jordbävning som skakade i fängelsets grundvalar och allas bojor föll av och alla dörrar öppnades. Något radikalt hände. Fångvaktaren blev förvandlad. Motståndet och svårigheten förvandlas.
Paulus och Silas frihet kom just genom motståndet och svårigheten. Det står om fångvaktaren att;

"Sedan förde han ut dem"(v.30)
Friheten Kommer alltså genom en förvandlad fångvaktare. Ett problem är inte bara ett problem det kan också var en lösning förklädd i en fångvaktare.

Vidare står det;
"Han frågade: "Ni herrar,"vad skall jag göra för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." (v.30-31)
Tron på Jesus förändrar varje fångvaktare, varje motstånd och problem, i ditt liv.

"Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast."(v.32-33)
Fångvaktaren blir istället deras tjänare och betjänade dem genom att tvätta deras sår. Du kanske har sår i ditt liv? Vi tänker ofta att Gud tvättar mina sår. Men faktum är att fångvaktaren tvättar dina sår. Det finns balsam i den svårighet du går igenom. Vågar du tro att dina problem kan bli din tjänare? Ditt problem kan tvätta dina sår och tjäna dig och få dig att segra. Motstånd har den förmågan att den har potential att betjäna dig om vi har blicken fäst på Jesus genom allt.

"Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud."(v.34)
Fångvaktaren, motståndet och problemet lyfter dem ut ur fängelset UPP till ett dukat bord. Gud låter fångvaktaren få servera och föra dig till ett dukat bord. det finns en belöning och välsignelse som han vill föra dig till. Vill du tillåta Gud att genom fångvaktaren välsigna dig?

"När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: "Frige de där männen!" Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sade: "Domarna har sänt bud att ni skall friges. Så kom nu ut och gå i frid!""(v.35-36)
Det goda rapporterna kommer till dig genom fångvaktaren. Problemet kan tala dig och ge dig Frid. Vill Du låta Gud få tala till dig genom dina problem?

Jag har en tro att Gud kan tala till mig på många olika sätt. Genom sitt ord och genom Guds Ande såklart först och främst. Men också Genom människor jag möter. Han kan tala till mig genom naturen och till och med genom händelser och till och med problem och fångvaktare i mitt liv.

Hoppas du får en annan bild av dina fångvaktare idag. Var inte rädd min vän. Fångvaktaren är i ditt liv för att betjäna dig. Fångvaktaren är en förklädd välsignelse. Fångvaktaren får genom Guds Förvandlande nåd nya kläder.

Gud välsigna Dig

Michael Roos