Familjen Brolin i Thailand och Kambodja.


Daniel och Paulina Brolin bor i Bangkok, Thailand och Siam Reap Kambodja med sina barn. Där arbetar de för att nå människor med evangelium - och att starta församling LifeChutch Bangkok och även i Siam reap Kambodja.


Vi som församling är med och stödjer familjen Brolin i deras missionarbete God loves Asia.

Sedan flytten till Bangkok under sommaren 2007 har de lärt sig språket, etablerat kontakter och fördjupat nya relationer. De har fått berätta för många människor om evangeliet och fått döpa dem till tron på Jesus.

En församling – LifeChurch Bangkok planteras och en församling i Siam reap är också igång med ledarparet Tim och Paula.
Ett församlingsledarteam har formats och olika "LifeGrupper" med bön och undervisning från bibeln är grunden i församlingsarbetet. Varje söndag håller de i tre olika samlingar på tre olika platser i staden Bangkok.

Familjen Brolin med team brinner för att så många människor som möjligt ska få höra att Gud älskar Asien!