Utvecklingsprojekt på VästbankenNablus och Tulkarmregionen har ett utsatt läge i Västbanken och människorna där lever i en vardag som består av många svåra umbäranden. Arbetslösheten är väldigt hög. Behovet av utbildning är stort.

Vår samarbetspartner på Västbanken är PBS Palestininian Bible Sciety. De primära målgrupperna för vårt projektet är barn, ungdomar, kvinnor och även familjer. Just nu är vi på gång med att skapa en samtals och mötesplats i Tulkarm där man kan dela livserfarenheter och samtala om det som är viktigt för att få livet att fungera på bästa sätt.
Vår medarbetare Zak med Nablus i bakgrunden.